Email Print
Kontakt FysJournal

Har du spørgsmål til FysJournal, eller har du og din virksomhed brug for en præsentation af systemet, så udfyld venligst nedenstående formular. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Dit navn:
Din e-mail:
Emne:
Hvad drejer det sig om:

Salgs- og leveringsbetingelser

Der gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for anvendelsen af FysJournal.dk og for køb af licenser:

 

Forhandleren og aftalepartneren er

Vindinc I/S
Læssøegade 65, 1
5230 Odense M
Cvr.nr. 34408068
E-mail: [email protected]

 

Produktet

Vindinc I/S leverer gennem tjenesten FysJournal.dk en internetbaseret adgang til registrering af fysioterapeutiske undersøgelser.

 

Gratis prøve

Alle nye brugere kan oprette en prøveadgang til FysJournal.dk. Prøveadgangen fungerer i 14 dage og bliver derefter slettet. Der er ingen forpligtelser forbundet med denne gratis mulighed for at afprøve FysJournal.dk. Der gælder samme betingelser for datahåndtering (se nedenfor) uanset om der er tale om en gratis prøveadgang eller om der er tale om betalt abonnement.

 

Køb af licens(er)

En licens købes for en måned ad gangen til en grundpris på 49 kr. incl. moms. pr. måned. Ved køb af flere licenser i en klinik opnås en rabat, som stiger i takt med antallet af licenser i klinikken:

Ved køb af op til 4 licenser gives en rabat på 0 %
Ved køb af op til 8 licenser gives en rabat på 5 %
Ved køb af op til 12 licenser gives en rabat på 10 %
Ved køb af op til 20 licenser gives en rabat på 20 %
Ved køb herudover gives en rabat på 25 %

En licens er som udgangspunkt lig med én behandler. En licens kan bruges på én enhed/computer ad gangen; der kan således ikke logges ind på en adgang/licens, hvis en anden person samtidig anvender den samme licens på en anden enhed/computer.

 

Køb af licenser foregår via fakturering, som sendes på e-mail til klinikken på angivet e-mailadresse.

Der faktureres kvartalvis og der faktureres ved initiering af køb.

 

Levering og adgang

Der er adgang til FysJournal.dk med det samme, når bestilling er gennemført. Som køber har du 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har gennemført købet. Hvis du har taget det købte i brug, f.eks. ved oprettelse af en patient og registrering af oplysninger på en patient, gælder fortrydelsesretten ikke mere.

Der er adgang til FysJournal.dk hele døgnet. Der tages dog forbehold for, at der er i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer af servere kan forekomme kortvarig lukning af tjenesten. Sådanne kortvarige lukning vil så vidt muligt blive annonceret på forhånd. Vindinc I/S har dog ikke ansvar for nedetid, som skyldes tredie part, f.eks. internetleverandører, samt force majeure.

Når der købes licens accepteres det samtidig, at Vindinc I/S må fremsende en faktura hvert kvartal vedr. licensbetalingen. Brugeren kan til en hver tid framelde sig FysJournal.dk.

I forbindelse med oprettelse af en ny konto - uanset om der er tale om en gratis prøveadgang eller køb af skemaer - skal der angives en gyldig e-mail adresse.

Det er brugerens ansvar, at brugerens brugernavn og kodeord til FysJournal.dk bliver behandlet fortroligt. Brugernavn og kodeord må ikke videregives til andre.

Vindinc I/S kan ikke holdes ansvarlig for avancetab, mistet indtægt, mistede besparelser m.v. i forbindelse med anvendelsen af FysJournal.dk. Eventuelle erstatningskrav fra brugeren kan ikke overstige det, som brugeren har betalt for tjenesten.

Vindinc I/S forbeholder sig ret til at ændre vilkår og betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk. Vindinc I/S forbeholder sig ret til at ændre de annoncerede priser med et varsel på 15 dage.

 

Support og vejledning

Der gives kun skriftlig support og kun ved anvendelse af kontaktformularen, som findes i FysJournal.dk. Support gives p.t. kun på dansk og engelsk. Support er begrænset til et rimeligt niveau og Vindinc I/S forbeholder sig ret til at afvise flere supporthenvendelser fra brugere, der har haft et meget stort antal supporthenvendelser.

 

Privatlivs politik

Vindinc I/S respekterer retten til privatliv. Brugeroplysninger, så som navn, kliniknavn, e-mail adresse, m.v., vil derfor blive behandlet fuldt fortroligt og bliver under ingen omstændigheder videregivet til trediepart. Brugerens e-mail adresse vil ikke blive anvendt til til reklamer eller andre markedsføringsformål. Hvis brugeren har tilvalgt at modtage nyhedsbreve fra FysJournal.dk, vil brugeren modtage nyheder, der er direkte relateret til anvendelsen og udviklingen af FysJournal.dk. Brugeren kan til enhver tid fravælge at modtage nyhedsbreve ved at ændre i sin brugerprofil på FysJournal.dk.

 

Håndtering af data

Alle patientoplysninger, brugeren registrerer i FysJournal.dk, er brugerens ejendom og ansvar. Ifølge Persondataloven er brugeren den dataansvarlige, som ved tiltrædelse af disse betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk overdrager behandling til Vindinc I/S, som således i lovens forstand er databehandleren. I forhold til håndtering af data handler Vindinc I/S udelukkende efter instruks fra den Kunden, dog med undtagelse af daglig sikkerhedskopiering af data.

Brugeren accepter imidlertid ved tiltrædelse af disse betingelser for anvendelsen af FysJournal.dk, at Vindinc I/S kan videregive data i anonymiseret form til forskningsformål. Med "anonymiseret form" menes, at både oplysninger om brugeren og patienterne er anonymiseret.

Vindinc I/S er forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven). For at sikre data opbevares Vindinc I/S servere i professionelle serverrum, som er sikret mod indbrud, brand, overophedning, m.v. Sikkerhedskopier af alle data opbevares på flere forskellige fysiske adresser. Al kommmunikation til og fra FysJournal.dk er beskyttet med stærk kryptering.

 

Begrænsninger i anvendelse

Med mindre der direkte angives andet, må indholdet på FysJournal.dk kun anvendes til personlig/faglig brug og Vindinc I/S giver dig en licens til at anvende tjenesten til det formål. Du må ikke downloade, ændre, kopiere, distribuere, sende, fremvise, reproducere, dublikere, udgive, videreudvikle eller tilbyde salg af den information, der stilles til rådighed på FysJournal.dk uden skriftlig tilladelse fra Vindinc I/S. Overtrædelse af dette vil bringe denne aftale om anvendelse af FysJournal.dk til ophør og din konto vil blive spærret.

 

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten FysJournal.dk stilles til rådighed for brugerne "som den er". Vindinc I/S kan ikke gøres ansvarlig for fejl, forsinkelser, afbrydelse af den elektroniske transmission, tab eller skader som måtte følge af brugen af tjenesten.

 

Tvister

Retslige tvister relateret til anvendelsen af FysJournal.dk afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.